LIFE Therapy®-Syntes behandling

LIFE Therapy® – Syntesbehandling är en behandling där vi arbetar med fyra olika områden i en och samma behandling.

Det skapas då ett flöde i alla våra befintliga system och den syntesen mellan det fysiska, mentala, emotionella och energimässiga ger oss en möjlighet att påbörja vår egna kropps förmåga till självläkning och återuppbyggnad. 

Nervsystemet är en bärande del av både vår kropp och mentalt välmående eftersom det är det som förmedlar impulser mellan kropp och medvetandet och när det är överbelastat, överstimulerat eller ur balans ger det kraftiga fysiska konsekvenser som stress, fysiska smärtor, sömn svårigheter, depression och med tiden minskar vår livskvalitet och livsglädje. 

Tänk att avlasta kropp och sinne från kronisk stress…. mentalt, fysiskt och energimässigt.
När det avlastas ges det möjlighet att läka och kan ge en fantastisk effekt på alla delar i livet.

Även det mentala påverkas något obeskrivligt av obalanser i nervsystemet och därför även vårt beteende och våra mentala mönster.  

Så med denna behandling kan vi i djup avslappning nå ner på djupet både fysiskt och mentalt för att lossa låsningar,stimulera och skapa ett flöde, en syntes, där alla system samarbetar. Detta ger oss chansen att starta vår självläkning. .

Mentalt, fysiskt och energimässigt. 

Behandlingen sker i tre delar varav första och sista sker gott via telefon. 

Kroppsbehandlingen är mycket mjuk och sker under djup avslappning på en massagebänk. Fullt påklädd och helt förutsättningslöst.

Vi höjer din fysiska frekvens och med det din fysiska verklighet.

Ring eller maila för bokning och frågor till 0702-684378 eller info@ceciliafalkesand.com
Denna behandling går att betala med ditt friskvårdsbidrag.
Jag finns på:

 

Boka tid

Från skaparna och hemsidan

AKTIVERA DIN INRE SJÄLVLÄKNING

LIFE Therapy® Syntesbehandling

LIFE Therapy® har som mål att skapa en syntes som aktiverar kroppens, psykets och själens förmåga till självläkning.

En Syntesbehandling aktiverar det kraniosakrala flödet i kroppen och det elektromagnetiska flödet i energifältet som omger kroppen. Genom att aktivera och optimera dessa flöden kan terapeuten hjälpa klienten att starta en självläkningsprocess. Behandlingen inkluderar terapeutiska och manuella metoder för att medvetandegöra och förändra destruktiva mentala mönster och låsningar.

Låt dig omslutas av ett lugn!
Behandlingen medför läkning av nervsystemet, ökad fysisk närvaro, mer målinriktad handling, ökad medvetenhet om mentala mönster, högre energinivå och expanderad livskvalité.

Varför är LIFE Therapy® viktigt?

Energifältet som omger din kropp påverkar din fysiska och psykiska hälsa. Vi människor är utrustade med ett sensitivt nervsystem som ständigt tar emot, tolkar och reagerar på många olika känslor och signaler. Signalerna påverkar vår emotionella, fysiska och mentala hälsa. Man kan exempelvis få ont i huvudet av att befinna sig i en miljö som man inte uppfattar som harmonisk. När flödet i kroppen och i energifältet samarbetar startar en naturlig läkeprocess.
KROPP, SINNE OCH SJÄL

LIFE Therapy® hjälper på flera plan

mer info på hemsidan: